A fost semnat contractul de finantare pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova”

La data de 14 februarie 2014, Ministerul Transporturilor, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial – Transport 2007 -2013, reprezentata legal de reprezentata legal de d-na Ramona – Nicole MANESCU, avand functia de Ministru si R.A. Aeroportul Craiova in calitate de Beneficiar, reprezentata legal de d-l Mircea DUMITRU avand functia de Director General, au semnat la sediul Ministerului, Contractul de finantare pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova”. La semnarea contractului a participat si d-l Ion Prioteasa – Presedintele Consiliului Judetean Dolj, d-l Cristinel Iovan – Vicepresedintele Consiliului Judetean Dolj si d-l Nicu Buica – Subsecretar la Ministerul Transporturilor.

Acest proiect a fost aprobat in cadrul Programului Operational Sectorial Transport 2007- 2013, Axa Prioritara 2 “Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in scopul dezvoltarii unui sistem national durabil de transport, Domeniul Major de Interventie 2.4. – Modernizarea si dezvoltarea – Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian”.

Prin acest contract, aeroportul va beneficia de fonduri europene pentru dezvoltarea si modernizarea infrastructurii aeroportuare, respective:

  • Reabilitarea pistei de decolare-aterizare de 2500 m: prin reparatia dalelelor degradate si a rosturilor aferente, frezarea suprafata de beton pentru sporirea aderentei cu stratul asfaltic si asternerea stratului asfaltic turnat la rece si compactarea lui;
  • Lucrari asupra caii de rulare: se va repara calea de rulare existenta prin inlocuirea dalelor fisurate si se va extinde suprafata portanta a caii de rulare pana la 25 m, in vederea asigurarii circulatiei aeronavelor de cod C;
  • Construirea platformei noi de imbarcare – debarcare: se va repara platforma existenta prin inlocuirea dalelor fisurate si se va extinde capacitatea de operare de la 2 locuri la 8 locuri;
  • Realizarea sistemului de canalizare pluviala;
  • Realizarea instalatii electrice si de balizaj cat II;
  • Construirea unui post transformare pentru balizaj.

Termenul de executie pentru proiectul Reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova”, este de 4 luni pentru proiectare si 8 luni pentru executie de la atribuirea contractului de executie. Modernizarea Aeroportului Craiova va avea ca impact cresterea numarului de pasageri de pe acest aeroport, factor care va contribui la dezvoltarea locala. Valoarea totala a proiectului este de 107.918.134 lei.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>