ANUNT

R.A. Aeroportul International Craiova organizeaza CONCURS in data de 03.04.2018, ora 12:00, proba scrisa si 11.04.2018, ora 12:00, interviul, la sediul din str. Calea Bucuresti, nr. 325, in vederea ocuparii urmatoarelor posturi :

  • 1 post asistent medical generalist;

Informatii privind desfasurarea concursului, bibliografia, conditiile minime de inscriere la concurs si actele necesare pentru intocmirea dosarului  candidatilor se obtin de la Compartimentul Resurse Umane.

Depunerea dosarelor se va face pana pe data de 30.03.2018, ora 15:00 .

Relatii suplimentare la telefon: 0251416860.