Anunț

Aeroportul Internaţional Craiova anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul ” Extindere terminale plecări-sosiri ” propus a fi amplasat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.325A, judeţul Dolj.
Tipul deciziei posibile luate de APM Dolj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la sediul APM Dolj, str. Petru Rareş, nr. 1, jud. Dolj, şi la sediul Aeroportului Internaţional Craiova, din municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 325A, judeţul Dolj, în zilele de luni- joi între orele 800- 1600 şi vineri între orele 800- 1400.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://apmdj.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul APM Dolj în data de 12.09.2018 începând cu orele 1400.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Dolj, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, fax:0251/419035, e-mail: [email protected], până la data de 12.09.2018.