Anunt

R.A. Aeroportul International Craiova organizeaza concurs, in vederea ocuparii urmatoarelor posturi :
– 1 post electrician;
– 1 post agent agent securitate aeroportuara.
Concursul se va desfasura in data de 05.09.2018, ora 10,00, proba scrisa si 10.09.2018, ora 10,00, proba de interviu (pentru candidatii admisi la proba scrisa).
Informatii privind desfasurarea concursului, bibliografia, conditiile minime de inscriere la concurs si actele necesare pentru intocmirea dosarului candidatilor se obtin de la Compartimentul Resurse Umane.
Depunerea dosarelor se va face pana pe data de 30.08.2018, ora 15:00.
Relatii suplimentare la telefon: 0251416860.