ANUNT

R.A. Aeroportul International Craiova organizeaza CONCURS in data de 19.06.2019, ora 10:00, proba scrisa si 25.06.2019, ora 10:00, interviul, la sediul din str. Calea Bucuresti, nr. 325 A, in vederea ocuparii urmatoarelor posturi :

  • 2 posturi asistent medical generalist ,
  • 2 posturi agent salvare aeroportuara,
  • 2 posturi sofer,
  • 2 posturi agent securitate aeroportuara (1 post pentru perioada determinata si 1 post pentru perioada nedeterminata).

Informatii privind desfasurarea concursului, bibliografia, conditiile minime de inscriere la concurs si actele necesare pentru intocmirea dosarului  candidatilor se obtin de la Compartimentul Resurse Umane.

Depunerea dosarelor se va face pana pe data de 14.06.2019, ora 15:00 .

Relatii suplimentare la telefon: 0251416860.

A N U N T

Acte necesare inscriere concurs

Bibliografie concurs agent securitate

Bibliografie concurs asistent medical

Bibliografie concurs sofer si agent salvare

Conditii minime pentru postul de agent salvare

Conditii minime pentru postul de agent securitate

Conditii minime pentru postul de asistent medical

Conditii minime pentru postul de sofer

 

DATA PUBLICARE: 4.06.2019