Anunt publicitate numarul 27418 – ASIGURARE DE RASPUNDERE CIVILA AERONAUTICA

Vizualizare anunt publicitate numarul 27418
Autoritate contractanta
REGIA AUTONOMA AEROPORT CRAIOVA
Adresa postala: strada Calea Bucuresti nr. 325, loc Craiova, jud. Dolj , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200785 , Romania ,Punct(e) de contact: MIRCEA OVIDIU DUMITRU , Tel. +40 251416860 , Email: [email protected] , Fax: +40 251411112 , Adresa internet (URL): www.aeroportcraiova.ro

Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA AEROPORTUARA
CPV: 66516400-4-Servicii de asigurare de raspundere civila generala (Rev.2)
Descrierea contractului: Obiectul Asigurarii: plata despagubirilor în legatura cu raspunderea legala R.A. AEROPORTUL CRAIOVA catre terte parti decurgând din operatiunile acestora la aeroport cu includerea tuturor angajatilor/functionarilor Aeroportului Craiova, în timp ce actioneaza în limita îndatoririlor lor.
Valoarea estimata fara TVA: 67896.00 RON
Conditii contract: Plata: Se va realiza integral în maxim 5 zile. Documentele contractului sunt : a) caietul de sarcini; b) propunerea tehnica; c) propunerea financiara.
Conditii participare: Perioada pentru care ofertantul trebuie sa-si mentina oferta valabila: 60 zile. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 29.01.2016, ora 12.00. Adresa la care se depune oferta: Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 325 A – RA Aeroportul Craiova. Limba de redactare a ofertei: Romana. Moneda in care se transmite oferta de pret: LEI. In vederea atribuirii contractului, ofertantii vor prezenta ofertele astfel: – Documente de calificare; – Oferta (Propunerea) tehnica; – Oferta (Propunerea) financiara, in conformitate cu documentatia de atribuire (care se poate solicita conform datelor din Informatiile suplimentare).
Criterii adjudecare: Oferta câstigatoare va fi oferta care obtine cel mai bun raport între pretul ofertei (prima de asigurare) si francize. Algoritmul de calcul: Pre?ul Ofertat ( Prima de asigurare) – maxim 60 puncte pentru pretul ofertat cel mai mic: • Maxim: 67.896 lei, Oferta Tehnica – 40 puncte, astfel: • Francize pentru Persoane: maxim 10 puncte pentru cea mai mica franciza ofertata: 0 Euro – maxim 500 Euro; • Francize pentru Bunuri: 10 puncte pentru cea mai mica franciza ofertata: 0 Euro – maxim 1000 Euro; • Francize pentru Aeronave: 20 puncte pentru cea mai mica franciza ofertata: 0 Euro – maxim 5000 Euro;
Termen limita primire oferte: 29.01.2016
Informatii suplimentare: Modalitatea de obtinere a Documentatiei de atribuire: Fisa de date, Caietul de sarcini si a formularelor tip se realizeaza prin ridicarea acestora, pe baza unei solicitari scrise, de la sediul autoritatii contractante: Regia Autonoma Aeroportul Craiova, Calea Bucuresti, nr. 325 – Municipiul Craiova, sau direct: prin fax la nr 0251/41.11.12 sau prin e-mail: [email protected], incepand cu data publicarii prezentului anunt de publicitate si pana la data de 28.01.2016, ora 16.00. Date de contact: Stepan Oana Maria, Compartimentul Investitii si Absorbtie Fonduri Europene, tel. 0251416860, sau e-mail: [email protected]

 

Anunt publicitate numarul 27418 – ASIGURARE CIVILA AERONAUTICA