A fost semnat contractul de achiziţie publică „Executie panouri de informare”

La data de 03.09.2015, Regia Autonomă Aeroportul Craiova a semnat Contractul de achiziţie publică „Execuţie panouri de informare” cu S.C.Eisen Land SRL, in cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii de mişcare a Aeroportului Craiova”.

Procedura a fost demarata la data de 29.07.2015 si finalizata prin Contractul nr. 4203/03.09.2015 incheiat cu S.C.Eisen Land SRL, avand o valoare de 6.910 lei (fara TVA).

Proiectul “Reabiltarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova” este selectat în cadrul Programului Operațional Sectorial Transport 2007-2013 şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Comunicat semnare contract panouri

 

 

 

 

 

A fost semnat contractul de achiziţie publică ”Elaborare PT, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări pentru reabilitarea infrastructurii de mişcare a Aeroportului Craiova”

La data de 10 iunie 2015, Regia Autonomă Aeroportul Craiova a semnat Contractul de achiziţie publică ”Elaborare PT, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări pentru reabilitarea infrastructurii de mişcare a Aeroportului Craiova” pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii de mişcare a Aeroportului Craiova”, cu AZVI SA, în calitate de Antreprenor.

În cadrul proiectului se vor executa lucrări de reparaţii la structura de beton pentru toată infrastructura de mişcare, se va aplica un covor de mixturi asfaltice pe pista de aterizare – decolare, se va lărgi calea de rulare la 25 metri şi se va mări platforma de îmbarcare – debarcare de la 2 locuri la 8 locuri de parcare pentru aeronave de tip C.  De asemenea, se va construi un post de transformare, se va realiza o instalaţie de balizaj CAT II şi un sistem de canalizare nou. Valoarea totală a contractului semnat în urma procedurii de licitație deschisă este de 50.627.052,47 lei, la care se adaugă 12.150.492,59 lei TVA.

Activitatea aferentă Contractului semnat constă în proiectarea şi execuţia lucrărilor de reabilitare a infrastructurii de mişcare a Aeroportului Craiova. Proiectul este selectat în cadrul Programului Operațional Sectorial Transport 2007- 2013 şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Comunicat de presa varianta pdf

Situatie Contracte de servicii semnate in cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova”

In cadrul Axei Prioritare nr. 2 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport”, Domeniul major de intervenţie 2.4 „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian”, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport” 2007-2013 și R.A. Aeroportul Craiova au semnat, în data de 14 februarie 2014, contractul de finanţare pentru proiectul ”Reabilitarea infrastructurii de mișcare a Aeroportului Craiova”.

Prin acest contract, aeroportul va beneficia de fonduri europene pentru refacerea pistei existente și a bretelei de acces la aceasta, precum și realizarea unei platforme de îmbarcaredebarcare care să poată asigura staţionarea unui număr de 8 aeronave și a unui sistem de balizaj luminos, toate aceste lucrări fiind corespunzătoare normelor Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (ICAO) și Reglementărilor Aeronautice Civile Române RACR. Proiectul are un buget total de 107.918.134 milioane de lei, din care 66.173.391 lei constituie finanţare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial „Transport ”2007-2013, restul sumei fiind asigurată de la Bugetul de Stat și prin contribuţia R.A Aeroportul Craiova.

Implementarea acestui proiect se va realiza prin contracte de lucrări și servicii licitate de către R.A. Aeroportul Craiova. In acest sens pana in momentul de fata au fost semnate urmatoarele contracte, in conformitate cu Planul de achizitii:

1. Actualizare SF, avand valoarea estimata de 66.090 lei (fara TVA), procedura aplicata fiind cea de achizitie directa. Procedura a fost demarata la data de 05.06.2013 si finalizata prin Contractul nr.4653/2013, inregistrat sub nr.1842/30.07.2013, incheiat cu SC IPTANA SA avand o valoare de 81.395 lei (TVA inclus).

2. Servicii de promovare a proiectului (pliante, brosuri, obiecte personalizate, roll-up si organizare seminarii), avand valoarea estimata de 29.380 lei (fara TVA), procedura aplicata fiind cea de achizitie directa. Procedura a fost demarata la data de 10.04.2014 si finalizata prin Contractul nr.1126/05.05.2014 incheiat cu Societatea MEDIA SUD EUROPA SA, avand o valoare de 9.770 lei (fara TVA).

3. Servicii de publicitate prin presa scrisa, avand valoarea estimata de 12.000 lei (fara TVA), procedura aplicata fiind cea de achizitie directa. Procedura a fost demarata la data de 03.03.2014 si finalizata prin Contractul nr.688/19.03.2014 incheiat cu Societatea MEDIA SUD EUROPA SA, cu o valoare de 1,2 lei/cmp.

4. Servicii de campanii de publicitate: productii si difuzare radio-TV, avand valoarea estimata de 35.000 lei (fara TVA), procedura aplicata fiind cea de achizitie directa.

Procedura a fost demarata la data de 17.04.2014 si finalizata prin Contractul nr. 1228/14.05.2014, incheiat cu Societatea MEDIA SUD EUROPA SA, avand o valoare de 9.700 lei (fara TVA).

5. Furnizare echipamente informatice, avand o valoare estimata de 71.042 lei (fara TVA), procedura aplicata fiind cea de achizitie directa. Procedura a fost demarata la data de 28.02.2014 si finalizata prin Contractul nr. 632/13.03.2014 incheiat cu SC ANGELOSOFT COMPUTERS SRL, avand o valoare 64.606,96 lei (fara TVA).

6. Achizitie de licente software, avand o valoare estimata de 8.842 lei (fara TVA), procedura aplicata fiind cea de achizitie directa. Procedura a fost demarata la data de 28.02.2014 si finalizata prin Contractul nr. 642/14.03.2014 incheiat cu SC ANGELOSOFT COMPUTERS SRL, avand o valoare de 7.958,06 lei (fara TVA).

Comunicat de presa versiune PDF

A fost aprobata finanţarea pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii de mişcare a Aeroportului Craiova”

R.A. Aeroportul Craiova si Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial – Transport, au semnat la data de 21 februarie 2014, Contractul de finantare pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova”, proiect finantat de catre Uniunea Europeana prin Programul Operational Sectorial – Transport 2007-2013, Axa Prioritara 2 – „Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem national durabil de transport” , Domeniul major de interventie 2.4 „Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian”.

Proiectul are un buget total de 107.918.134 Lei, inclusiv TVA, din care 66.173.391 lei constituie finantare nerambursabila acordata de Comisia Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, 28.459.521 lei reprezintă contribuţia de la Bugetul de Stat, iar finanţarea din partea beneficiarului este de 13.285.222 lei.

Proiectul vizează reabilitarea infrastructurii de mişcare a Aeroportului Craiova, în vederea creşterii eficienţei şi atractivităţii pentru utilizatori, însoţită de creşterea capacităţii de operare, precum şi conectarea eficientă la punctele aeroportuare de trafic comunitare şi internaţionale.

În cadrul proiectului se vor executa lucrări de reparaţii la structura de beton pentru toată infrastructura de mişcare, se va aplica un covor de mixturi asfaltice pe pista de aterizare – decolare, se va largi calea de rulare la 25 metri si se va mări platforma de îmbarcare – debarcare de la 2 locuri la 8 locuri de parcare pentru aeronave de tip C. De asemenea va fi realizata o instalaţie de balizaj CAT II, se va construi un post de transformare şi se va realiza un sistem de canalizare nou.

Realizarea investiţiei va conduce la îmbunătăţirea infrastructurii de mişcare a Aeroportului Craiova şi va avea un impact pozitiv, direct şi indirect, prin îmbunătăţirea condiţiilor de operare pe aeroport şi atragerea de noi operatori.

Comunicat de presa versiunea PDF