Servicii de telefonie mobila si trafic de date GSM

18.03.2020

Anunt

Deszăpezire LOT 3

10.01.2020

Modele formulare

Fisa de date

Caiet de sarcini

Invitatie operatori

Negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare “SERVICII DE DESZAPEZIRE Lot 3: Platforma 1, Platforma 2 si parcari incinta”

20.12.2019

Negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare “SERVICII DE DESZAPEZIRE Lot 3: Platforma 1, Platforma 2 si parcari incinta”

Documente atasate:

“ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE IARNA”, ANUNT nr. ADV 1113693/30.10.2019,

30.10.2019

Anunt publicitar

Draft contract de furnizare

Caietul de sarcini si draftul de contract de asumat

ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE IARNA”, ANUNT nr. ADV 1112650 / 25.10.2019

25.10.2019

ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE IARNA”, ANUNT nr. ADV 1112650 / 25.10.2019

 

Anunt publicitar ADV 1112650_(copy)

Caietul de sarcini si draftul de contract de asumat_(copy)

Draft contract de furnizare

*In cadrul anuntului publicitar  nr. ADV 1112650/25.10.2019, a fost postata in mod eronat data limita de depunerea ofertelor si anume” data limita:25.10.2019, orele 15:00″,  a se citi “data limita:30.10.2019, orele 15:00 .

DOCUMENTATIA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFASURAREA procedurii de negociere pentru INCHIRIERE TERENURI PENTRU DESFASURAREA UNOR ACTIVITATI DE PRESTARI SERVICII DE MENTENANTA A AERONAVELOR

11.10.2019

DOCUMENTE ATASATE

Măsurarea balizajului

4.10.2019

Centrala termică 3 bucati x 34 kW

23.09.2019

Curățenie negociere

19.09.2019

Documentatie curatenie negociere

Studiu privind calculul declinatiei magnetice

30.07.2019

DECLINATIE MAGNETICA CS si Draft contract