Licitatii

INCHIRIERE SPATIU BANCOMAT – ZONA PUBLICA-TERMINAL SOSIRI

12.07.2018

INCHIRIERE SPATIU COMERCIAL–ZONA PUBLICA-TERMINAL SOSIRI

12.07.2018

INCHIRIERE SPATIU BANCOMAT- ZONA PUBLICA- TERMINAL SOSIRI

23.06.2018

INTRETINERE SPATII VERZI

12.06.2018

INCHIRIERE SPATIU COMERCIAL – ZONA PUBLICA-ETAJ 1-TERMINAL PLECARI

4.06.2018

Prestare Servicii Legislative

14.05.2018

INCHIRIERE SPATIU ROLL-UP–ZONA DE SECURITATE-TERMINAL PLECARI

7.05.2018

Verificare radiologica echipamente control de securitate cu raze X

4.05.2018

Achizitie revizie tehnica si revizie radiologica echipamente control de securitate cu raze X

3.05.2018

SERVICII INTERNET SI TELEFONIE FIXA

27.03.2018