DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE DE CĂTRE AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ, ÎN CADRUL PROCEDURII DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, PENTRU PROIECTUL EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA

RA AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CRAIOVA, titular al proiectului EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA, propus a fi amplasat în Craiova, str. Calea București nr. 325A, jud. Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj, din Craiova, str. Petru Rareș nr. 1, jud. Dolj în zilele de luni – joi, între orele 8,00 – 16,30 și vineri între orele 8,00 – 14,00 precum și la următoarea adresă de internet httm://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Dolj.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Dolj, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Dolj.