A fost aprobata finanţarea pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii de mişcare a Aeroportului Craiova”

R.A. Aeroportul Craiova si Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial – Transport, au semnat la data de 21 februarie 2014, Contractul de finantare pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova”, proiect finantat de catre Uniunea Europeana prin Programul Operational Sectorial – Transport 2007-2013, Axa Prioritara 2 – „Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem national durabil de transport” , Domeniul major de interventie 2.4 „Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian”.

Proiectul are un buget total de 107.918.134 Lei, inclusiv TVA, din care 66.173.391 lei constituie finantare nerambursabila acordata de Comisia Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, 28.459.521 lei reprezintă contribuţia de la Bugetul de Stat, iar finanţarea din partea beneficiarului este de 13.285.222 lei.

Proiectul vizează reabilitarea infrastructurii de mişcare a Aeroportului Craiova, în vederea creşterii eficienţei şi atractivităţii pentru utilizatori, însoţită de creşterea capacităţii de operare, precum şi conectarea eficientă la punctele aeroportuare de trafic comunitare şi internaţionale.

În cadrul proiectului se vor executa lucrări de reparaţii la structura de beton pentru toată infrastructura de mişcare, se va aplica un covor de mixturi asfaltice pe pista de aterizare – decolare, se va largi calea de rulare la 25 metri si se va mări platforma de îmbarcare – debarcare de la 2 locuri la 8 locuri de parcare pentru aeronave de tip C. De asemenea va fi realizata o instalaţie de balizaj CAT II, se va construi un post de transformare şi se va realiza un sistem de canalizare nou.

Realizarea investiţiei va conduce la îmbunătăţirea infrastructurii de mişcare a Aeroportului Craiova şi va avea un impact pozitiv, direct şi indirect, prin îmbunătăţirea condiţiilor de operare pe aeroport şi atragerea de noi operatori.

Comunicat de presa versiunea PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>