Anunț

A N U N T

R.A. Aeroportul International Craiova organizeaza CONCURS in data de 29.07.2019, ora 12:00, proba scrisa si 01.08.2019, ora 12:00, interviul, la sediul din str. Calea Bucuresti, nr. 325, in vederea ocuparii urmatoarelor posturi :
-1 post director de dezvoltare;
-1 post sef Birou Comunicatii si IT;
-1 post sef Birou Reglementari si Audit EASA;
-1 post inspector de specialitate – Compartiment resurse umane, securitatea muncii si arhiva;
-2 posturi agent securitate aeroportuara (1 post pentru studii medii si 1 post pentru studii superioare).
Candidatii care opteaza pentru postul de director de dezvoltare vor depune pana la data de 12.07.2019, ora 16:00 un plan de dezvoltare al Aeroportului Craiova pe termen scurt, mediu si lung, in plic sigilat, la Compartimentul Resurse Umane. Evaluarea lucarilor se va face in data de 15.07.2019, iar rezultatele se vor anunta in aceeasi zi. Numai candidatii ale caror lucrari au fost admise, se vor inscrie la concurs.
Informatii privind desfasurarea concursului, bibliografia, conditiile minime de inscriere la concurs si actele necesare pentru intocmirea dosarului candidatilor se afla afisate pe site-ul Aeroportului International Craiova – sectiunea cariere si la sediul unitatii.
Depunerea dosarelor se va face la secretariatul institutiei pana pe data de 23.07.2019, ora 15:00.
Relatii suplimentare la telefon: 0251416860.

 

ANUNT

Actele necesare + Conditii + Bibliografie concurs 29.07.2019

BIBLIOGRAFIA IT

Rezultate partiale concurs Dir. dezvoltare

Rezultatul selectie dosarelor

REZULTATE PARTIALE – PROBA SCRISA 29.07.2019

REZULTATE-FINALE-CONCURS

 

DATA PUBLICARE: 9.07.2019