Anunţ public

RA AEROPORT INTERNATIONAL CRAIOVA, titular al proiectului   EXTINDERE TERMINALE PLECARI – SOSIRI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj- Cu evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în CRAIOVA, STR. CALEA BUCURESTI NR. 325A

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile. de la data publicării prezentului anunţ.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Dolj, precum şi la următoarea adresă de e-mail: [email protected], în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Descarca anunt public