Contest announcement

DATA PUBLICARE: 8.07.2021

Announcement


Anunț concurs

DATA PUBLICARE: 27.04.2021

Anunț

REZULTATE SELECTIE DOSARE [17.05.2021/14:32]

REZULTATE PROBA SCRISA [19.05.2021/14:45]

REZULTATE PROBA INTERVIU [24.05.2021/15:32]

REZULTATE FINALE [24.05.2021/15:32]


Anunț concurs

DATA PUBLICARE: 9.03.2021

Anunt

REZULTATE SELECTIE DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE FINALE


Anunț concurs

DATA PUBLICARE: 15.02.2021

Anunț concurs 15.02.2021

REZULTATE SELECTIE DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE FINALE


Anunț concurs

DATA PUBLICARE: 9.12.2020

Anunt

REZULTATE SELECTIE DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

ANEXA 9 – CENTRALIZATOR DE NOTARE

ANEXA 10 – REZULTATE FINALE


ANUNT

DATA PUBLICARE: 20.10.2020

R.A. Aeroportul International Craiova organizeaza CONCURS in data de  05.11.2020,  ora 10:00, proba scrisa si 10.11.2020, ora 10,00, interviul, la sediul din str. Calea Bucuresti, nr. 325, in vederea ocuparii unui post  vacant de inspector de specialitate (Birou Atragere Fonduri Europene).

Descarca:


Anunt organizare concurs

DATA PUBLICARE: 6.02.2020

R.A. Aeroportul International Craiova organizeaza CONCURS in data de  20.02.2020,  ora 10:00, proba scrisa si 24.02.2020, ora 10,00, interviul, la sediul din str. Calea Bucuresti, nr. 325, in vederea ocuparii urmatoarelor posturi vacante:

– 1 post  inspector de specialitate (comunicatii / IT),

– 2 posturi inspector de specialitate (achizitii),

– 1 post inspector de specialitate (fonduri europene),

– 1 post sofer,

– 1 post asistent medical generalist.

Descarca: Anunt organizare concurs. Biblografia si conditiilor de participare. Desfasurare concurs.

REZULTATE selectie dosare

REZULTATE proba scrisa

REZULTATE FINALE


CONCURS

DATA PUBLICARE: 15.11.2019

R.A. Aeroportul International Craiova organizeaza CONCURS in data de  02.12.2019, ora 10:00, proba scrisa si 05.12.2019, ora 10,00, interviul, la sediul din str. Calea Bucuresti, nr. 325, in vederea ocuparii a 4 posturi PAZNIC – Compartiment Parcare si Securizare Zona Publica (asigura supravegherea parcarii si incaseaza contravaloarea tichetelor sau a cardurilor pentru abonamentele solicitate, incaseaza numerar, in cazul in care nu functioneaza aparatul de taxare).

Informatii privind desfasurarea concursului, bibliografia, conditiile de inscriere la concurs si actele   necesare pentru intocmirea dosarului, se afla afisate la sediul unitatii.

Depunerea dosarelor se va face la secretariatul institutiei, pana pe data de 27.11.2019, ora 15:00.

Relatii suplimentare la telefon: 0251416860.

A N U N T

Informatii privind conditiile de participare, actele necesare pentru inscriere, bibliografia, si modul de desfasurare a concursului

REZULTATE selectie dosare

REZULTATE proba scrisa

REZULTATE finale


Anunț

DATA PUBLICARE: 9.07.2019

A N U N T

R.A. Aeroportul International Craiova organizeaza CONCURS in data de 29.07.2019, ora 12:00, proba scrisa si 01.08.2019, ora 12:00, interviul, la sediul din str. Calea Bucuresti, nr. 325, in vederea ocuparii urmatoarelor posturi :
-1 post director de dezvoltare;
-1 post sef Birou Comunicatii si IT;
-1 post sef Birou Reglementari si Audit EASA;
-1 post inspector de specialitate – Compartiment resurse umane, securitatea muncii si arhiva;
-2 posturi agent securitate aeroportuara (1 post pentru studii medii si 1 post pentru studii superioare).
Candidatii care opteaza pentru postul de director de dezvoltare vor depune pana la data de 12.07.2019, ora 16:00 un plan de dezvoltare al Aeroportului Craiova pe termen scurt, mediu si lung, in plic sigilat, la Compartimentul Resurse Umane. Evaluarea lucarilor se va face in data de 15.07.2019, iar rezultatele se vor anunta in aceeasi zi. Numai candidatii ale caror lucrari au fost admise, se vor inscrie la concurs.
Informatii privind desfasurarea concursului, bibliografia, conditiile minime de inscriere la concurs si actele necesare pentru intocmirea dosarului candidatilor se afla afisate pe site-ul Aeroportului International Craiova – sectiunea cariere si la sediul unitatii.
Depunerea dosarelor se va face la secretariatul institutiei pana pe data de 23.07.2019, ora 15:00.
Relatii suplimentare la telefon: 0251416860.

 

ANUNT

Actele necesare + Conditii + Bibliografie concurs 29.07.2019

BIBLIOGRAFIA IT

Rezultate partiale concurs Dir. dezvoltare

Rezultatul selectie dosarelor

REZULTATE PARTIALE – PROBA SCRISA 29.07.2019

REZULTATE-FINALE-CONCURS

 


Rezultate finale concurs

DATA PUBLICARE: 26.06.2019

REZULTATE FINALE