Air Transport Police

Direcția de Poliție Transporturi este o unitate centrală în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române fără personalitate juridică care îşi exercită atribuţiile sub directa coordonare a unui adjunct al Inspectorului General al Poliţiei Române.

Poliţia Transporturi are competenţă materială şi teritorială în relaţie directă cu structurile componente ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, atât la nivel central cât şi regional.

În plan teritorial, direcția are în subordine 8 Secţii Regionale de Poliţie Transporturi (Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi, Galaţi, Constanţa).

Atribuţii principale ale Poliţiei Transporturi Aeriene:

  • coordonează activităţile specifice ale subunităţilor de poliţie transporturi aeriene din cadrul secţiilor regionale de poliţie transporturi, în scopul prevenirii şi combaterii infracţiunilor din acest sistem;
  • conduce şi coordonează activitatea desfăşurată în sistemul transporturilor aeriene pentru apărarea proprietăţii publice şi private, a intereselor economico-financiare ale statului, a regiilor autonome şi societăţilor comerciale care îşi desfăşoară activitatea în acest sistem, precum şi a intereselor legale ale cetăţenilor;
  • coordonează activităţile specifice de cunoaştere, prevenire şi descoperire a infracţiunilor de evaziune fiscală, nerespectare a regimurilor de import-export, a regimului vamal, de către persoanele fizice şi juridice ce îşi desfăşoară activitatea în aeroporturile internaţionale;
  • organizează şi coordonează activităţi pentru identificarea în aeroporturi a bunurilor rezultate din contrabandă, depistarea persoanelor care nu respectă regimul acordat pentru tranzitul unor bunuri pe teritoriul României, ori a importului acestora;
  • înregistrarea și stocarea obiectelor pierdute în incinta aeroportului.