Fazarea proiectului reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova

Fazarea proiectului reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova

UEGUV IS2020

 

 

 

 

 

 

 

Regia Autonoma Aeroportul Craiova, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare si Ministerul Transporturilor in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat la data de 17 martie 2017, Contractul de finantare pentru „Fazarea proiectului reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova”, proiect finantat de catre Uniunea Europeana prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectivul Specific 2.3 Cresterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor.

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 30.808.341,49 lei inclusiv TVA, din care Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare si Organismul Intermediar pentru Transport acorda o finantare nerambursabila in suma maxima de 22.586 587,79 lei, echivalenta cu 87,4846% din valoarea totala eligibila aprobata.

Prezentul proiect este unul fazat, astfel: – Faza I, reprezintă lucrări executate şi considerate functionale pentru scopul lor, până la data de 31 decembrie 2015, cu rambursarea cheltuielilor eligibile din POST 2007-2013; – Faza II reprezintă lucrări executate până la sfârşitul contractului, cu rambursarea cheltuielilor din POIM 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este acela de dezvoltare a unei infrastructuri aeroportuare moderne şi durabile la Aeroportul Craiova, în vederea facilitării transportului persoanelor şi mărfurilor, în condiţii de siguranţă şi eficienţă, la nivel naţional şi european, care să contribuie în mod pozitiv şi semnificativ la dezvoltarea economică a Regiunii Sud-Vest Oltenia şi a României.

Realizarea investiţiei conduce la îmbunătăţirea infrastructurii de mişcare a Aeroportului Craiova şi are un impact pozitiv, direct şi indirect, prin îmbunătăţirea condiţiilor de operare pe aeroport şi atragerea de noi operatori.

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014- 2020, Axa Prioritara 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectivul Specific 2.3 Cresterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.