Situatie Contracte de servicii semnate in cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova”

In cadrul Axei Prioritare nr. 2 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport”, Domeniul major de intervenţie 2.4 „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian”, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport” 2007-2013 și R.A. Aeroportul Craiova au semnat, în data de 14 februarie 2014, contractul de finanţare pentru proiectul ”Reabilitarea infrastructurii de mișcare a Aeroportului Craiova”.

Prin acest contract, aeroportul va beneficia de fonduri europene pentru refacerea pistei existente și a bretelei de acces la aceasta, precum și realizarea unei platforme de îmbarcaredebarcare care să poată asigura staţionarea unui număr de 8 aeronave și a unui sistem de balizaj luminos, toate aceste lucrări fiind corespunzătoare normelor Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (ICAO) și Reglementărilor Aeronautice Civile Române RACR. Proiectul are un buget total de 107.918.134 milioane de lei, din care 66.173.391 lei constituie finanţare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial „Transport ”2007-2013, restul sumei fiind asigurată de la Bugetul de Stat și prin contribuţia R.A Aeroportul Craiova.

Implementarea acestui proiect se va realiza prin contracte de lucrări și servicii licitate de către R.A. Aeroportul Craiova. In acest sens pana in momentul de fata au fost semnate urmatoarele contracte, in conformitate cu Planul de achizitii:

1. Actualizare SF, avand valoarea estimata de 66.090 lei (fara TVA), procedura aplicata fiind cea de achizitie directa. Procedura a fost demarata la data de 05.06.2013 si finalizata prin Contractul nr.4653/2013, inregistrat sub nr.1842/30.07.2013, incheiat cu SC IPTANA SA avand o valoare de 81.395 lei (TVA inclus).

2. Servicii de promovare a proiectului (pliante, brosuri, obiecte personalizate, roll-up si organizare seminarii), avand valoarea estimata de 29.380 lei (fara TVA), procedura aplicata fiind cea de achizitie directa. Procedura a fost demarata la data de 10.04.2014 si finalizata prin Contractul nr.1126/05.05.2014 incheiat cu Societatea MEDIA SUD EUROPA SA, avand o valoare de 9.770 lei (fara TVA).

3. Servicii de publicitate prin presa scrisa, avand valoarea estimata de 12.000 lei (fara TVA), procedura aplicata fiind cea de achizitie directa. Procedura a fost demarata la data de 03.03.2014 si finalizata prin Contractul nr.688/19.03.2014 incheiat cu Societatea MEDIA SUD EUROPA SA, cu o valoare de 1,2 lei/cmp.

4. Servicii de campanii de publicitate: productii si difuzare radio-TV, avand valoarea estimata de 35.000 lei (fara TVA), procedura aplicata fiind cea de achizitie directa.

Procedura a fost demarata la data de 17.04.2014 si finalizata prin Contractul nr. 1228/14.05.2014, incheiat cu Societatea MEDIA SUD EUROPA SA, avand o valoare de 9.700 lei (fara TVA).

5. Furnizare echipamente informatice, avand o valoare estimata de 71.042 lei (fara TVA), procedura aplicata fiind cea de achizitie directa. Procedura a fost demarata la data de 28.02.2014 si finalizata prin Contractul nr. 632/13.03.2014 incheiat cu SC ANGELOSOFT COMPUTERS SRL, avand o valoare 64.606,96 lei (fara TVA).

6. Achizitie de licente software, avand o valoare estimata de 8.842 lei (fara TVA), procedura aplicata fiind cea de achizitie directa. Procedura a fost demarata la data de 28.02.2014 si finalizata prin Contractul nr. 642/14.03.2014 incheiat cu SC ANGELOSOFT COMPUTERS SRL, avand o valoare de 7.958,06 lei (fara TVA).

Comunicat de presa versiune PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>