Vrei sa vizitezi aeroportul?

MODUL DE VIZITARE A AEROPORTULUI

Participarea la vizitarea aeroportului se poate efectua de catre grupuri organizate, toti vizitatorii fiind  obligați să respecte condițiile mentionate mai jos. Nerespectarea oricăreia dintre aceste conditii poate atrage după sine refuzul unilateral al aeroportului pentru efectuarea vizitei de catre persoanele care nu respectă condițiile de vizitare. Deasemena aeroportul Craiova își rezervă dreptul de a anula vizita programată din motive de siguranta si securitate aeroportuara.

CONDIȚII PRELIMINARE
Vizita se va putea realiza numai în condițiile în care solicitarea este acceptată de către conducerea Aeroportului  Craiova. Acceptarea solicitării se va trasmite din timp, telefonic/fax sau în format electonic, semnatarului acesteia, de către un reprezentant al aeroportului.

Solicitarea de participare la vizitarea aeroportului  se transmite cu cel putin 7 zile calendaristice înainte de data dorită.

ÎNSCRIERI:

Pentru participare este obligatorie completarea și transmiterea unei cereri de înscriere,  la adresa de e-mail  [email protected]  sau la fax nr. 0251/411112.

Adultii care insotesc minorii vor transmite si o copie a CI sau pasaport impreuna cu datele de contact.

La sosirea la aeroport, grupul organizat se va prezenta la punctul control de acces si va comunica reprezentantiilor aeroportului datele de identificare.

 ESTE OBLIGATORIE prezentarea unui act de identitate valabil în original (CI sau pașaport). Reprezentanții aeroportului vor verifica documentele necesare accesului.

Minorii sub vârsta de 14 ani pot participa la program numai însoțiți de un adult.

Persoanelor majore li se vor emite permise de acces pe baza actelor de identitate.

Pe tot parcursul traseului, vizitatorii vor fi însoțiți de catre un reprezentant autorizat al Aeroportului Craiova.

Adulții care însoțesc grupuri de preșcolari, elevi sunt responsabili pentru respectarea măsurilor de siguranță/securitate pe timpul vizitei în perimetrul aeroportului de către toți membrii grupului.

REGULI DE SIGURANȚĂ/ SECURITATE

Participanții sunt obligați să respecte indicațiile personalului de securitate al aeroportului și să se supună normelor și controalelor de securitate aeroportuară.

Dacă pe platformă se desfășoară în momentul vizitei mișcări ale aeronavelor sau dacă sunt vehicule în mișcare,  grupul va rămâne într-o zonă delimitată, având posibilitatea de a urmări decolarea/ aterizarea avioanelor pe Aeroportul Craiova  la ora respectivă.

Interiorului aeronavei se poate vizita numai cu acordul comandantului aeronavei.

Vizitatorii nu vor depăși suprafețele în care este permis accesul și vor respecta toate indicațiile referitoare la măsurile de siguranță și securitate pe care reprezentantul aeroportului le va comunica.

Este interzis fotografiatul /filmatul in zonele aferente punctelor de acces si zonele de control de securitate.

www.aeroportcraiova.ro

e-mail: [email protected]