Cariere

A N U N T

 

R.A. Aeroportul Craiova organizeaza CONCURS in data de 15.12.2015, ora 10:00, la sediul din str. Calea Bucuresti, nr. 325, in vederea ocuparii unui   post inspector de specialitate – Compartiment Investitii si Absorbtie Fonduri Europene.

Candidatii admisi la proba teoretica vor sustine in data de 18.12.2015, ora 9:00, proba de interviu.

Informatii privind desfasurarea concursului, bibliografia, conditiile minime de inscriere la concurs si actele necesare pentru intocmirea dosarului candidatilor se obtin de la Compartimentul Resurse Umane.

Depunerea dosarelor se va face pana pe data de 11.12.2015, ora 15:00 .

 

Relatii suplimentare la telefon: 0251/416860.

 

 

DIRECTOR GENERAL,

 

                                                                                                 MIRCEA DUMITRU