Legea 544/2001

  1. Legislatie de referinta

  2. Persoana responsabila
    • Persoana responsabilă pentru difuzarea informațiilor de interes public este D-na Oana Raducanoiu – Compartiment Marketing si Relatii Publice
  3. Lista cuprinzând informaţiile publice care se comunică din oficiu
  4. Rapoarte de evaluare Legea 544/2001
  5. Accesul la informație și modalități de contestare