Racord electric 20kV în vederea alimentarii cu energie electrica a postului de transformare balizaj

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Lucrari
Denumirea achizitie: Racord electric 20kVîn vederea alimentarii cu energie electrica a postului de transformare balizaj
(PT + EXECUTIE)
CPV: 45232200-4 – Lucrari auxiliare pentru linii electrice (Rev.2)
Descrierea contractului: RA Aeroport a solicitat realizarea unui racord 20 kV racordat la reteaua electrica de distributie
pentru alimentarea cu energie electrica a postului de transformare balizaj 20/0,4 kV 2×250 kVA. Etape de realizare: –
elaborarea documentatiei tehnice pentru lucrarea Racord electric 20 kV in vederea alimentarii cu energie electrica a
postului de transformare balizaj -faza PT +CS. Proiectul va cantine si descrierea postului de transformare care nu face
obiectul executiei; – oblinerea Cerificatului de Urbanism, avizelor impuse prin acesta, Autorizatiei de Construire; -avizarea
documentatiei in comisia CTE CEZ Distributie , cu respectarea politicilor acestuia (realizarea documentatiei GIS); –
executia lucrarilor conform lucrarilor descrise in ATR emis de CEZ Distributie; – organizarea de santier – asigurarea pe
perioada de execuţie, îngrădirile demontabile pentru delimitarea zonei de lucru a căilor de acces şi a suprafeţelor destinate
organizării de şantier; – procurarea de echipamente, materiale principale si piese de schimb in conformitate cu prevederile
caietului de sarcini si transportarea lor la locul de montaj; – executia lucrarilor de constructii, montaj si procurarea
materialelor in conformitate cu prevederile Caietelor de sarcini de executie si listele de cantitati de lucrari; – asigurarea cu
documentatie tehnica pentru montaj, încercare, exploatare si mentenanta aferenta întregii furnituri, inclusiv pentru
organizarea de santier; – încercarea (testarea) echipamentelor si a instalaliilor procurate in fabrica (teste preFAT si FAT); –
încercarea (testarea ) echipamentelor procurate (unde este cazul, împreuna cu furnizorii de echipamente ) si a instalaliilor
executate pe santier (teste SAT si PIF); – asigurarea asistentei tehnice din partea furnizorilor de echipamente, la fazele de
montaj si punere in funcliune; – realizarea punerii in functiune a postului de transformare – remedierea tuturor defectelor in
perioada de garantie, care expira